Khu vực trồng cỏ trong sân Golf tại FLC Hạ Long

Khu vực trồng cỏ trong sân Golf tại FLC Hạ Long